مفهوم FQDN در DNSهای اکتیودایرکتوری

برای آشنایی با مفهوم FQDN در DNSهای اکتیودایرکتوری باید بدانید که هر کامپیوتر در یک دومین اکتیودایرکتوری دارای یک نام کاملا دقیق دومین به نام fully qualified domain name است، که به صورت خلاصه FQDN نامیده می شود، مثلا sr1.lanmaster.ir نام FQDN برای کامپیوتری به نام sr1 است که در یک دومین به نام lanmaster با  top-level دومینی به نام ir است.