وظایف گلوبال کاتالوگ در Forest

وظایف گلوبال کاتالوگ در Forest

یک Global Catalog در واقع سرور Global Catalog است. گلوبال کاتالوگ به این دلیل استفاده می شود که جستجو ها می توانند سریعتر انجام شوند زیرا آنها نیازی به پیاده سازی رفرنس ها در کنترل کننده های مختلف ندارند. از دیگر وظایف گلوبال کاتالوگ در Forest این است که به کاربر اجازه میدهد تا بدون نیاز به دانستن نام دامنه ی یک شیء، شی مورد نظر را بیابید.

در واقع گلوبال کاتالوگ یک مخزن داده توزیع شده است که در سرورهای global catalog ذخیره می شود و از طریق multimaster replication صادر می شود. 

 گلوبال کاتالوگ دارای یک دایرکتوری کامل writable از کلیه اطلاعات دامنه ای است که در آن ساکن است و نیز یک زیر مجموعه از ویژگی های تمام اشیاء و پارتیشنهای دایرکتوری موجود در Active Directory Forest را هم درخود نگه دارد. بنابراین، با وجود تنها یکی از ویژگی های مورد استفاده در زمان جستجو، تمام اشیاء در هر دامنه در هر فارست کوچک یا بزرگ می توانند در پایگاه داده یک سرور گلوبال کاتالوگ یافت شوند. بنابراین وظایف گلوبال کاتالوگ در Forest به این شرح است:

  • پاسخ به queryهای دایرکتوری در محیط Forest
  • قابلیت ورود به سیستم یا Log on و تایید هویت یوزرها
  • caching و به روز رسانی اطلاعات Universal group membership برای آگاهی گلوبال کاتالوگهای دیگر و replication

وقتی یک سرور گلوبال کاتالوگ نصب و تمام نیازهای replication را تنظیم میکند و آماده برای خدمت به کلاینت ها میشود صفت isGlobalCatalogReady در rootDSE به حالت True ست میشود.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل  خود با ما تماس بگیرید.