یوزر و پسورد پیشفرض مودمهای DELL

یوزر و پسورد پیشفرض مودم های DELL

اگر برای مسیردهی و ارتباط با اینترنت از مودم های تولید شده شرکت DELL استفاده میکنید میتوانید برای پیدا کردن یوزر و پسورد پیشفرض مودمهای DELL برای ورود به صفحه تنظیمات مودم خود به این جدول مراجعه کنید. یوزر و پسورد پیشفرض مودمهای DELL بسته به مدل به صورت زیر است:

Model Protocol Username Password
LASER PRINTER 3000CN / 3100CN HTTP admin password
REMOTE ACCESS CARD HTTP root calvin

اگر نمی توانید مدل دقیق روتر مورد نظر خود را در این جدول پیدا کنید، یکی از یوزر و پسورد مودمهای DELL را که مشابه مدل روترتان است، امتحان کنید.