آشنایی با CA Server و کاربردهای آن

CA Server در رمزنگاری به مرجع صدور گواهی دیجیتال (certificate authority) یا (certification authority) که به صورت خلاصه به آن…

ادامه ←