انواع Replication در Active Directory

مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری ارسال و همسان سازی اطلاعات موجود در domain data ، schema data و configuration data بین دومین کنترلرهای Active Directory است. این رپلیکیت در زمانهای مشخص انجام میشود اما میتوانید با تغییر زمان پیش فرض رپلیکیت آن را به صورت مورد نیاز خود تنظیم کنید. رپلیکیت به این صورت انجام میشود: .

Domain dataها با تمام Domain Controllerهای موجود در یک دومین رپلیکیت می شود. schema data و configuration data با تمام دومین ها در یک  domain tree یا domain forest رپلیکیت می شوند. علاوه بر این، تمام اشیاء در یک دومین و یک زیر مجموعه از خواص اشیا موجود در domain forest با Global Catalogها رپلیکیت می شوند. این یعنی که Domain Controllerها موارد زیر را ذخیره و رپلیکیت می کند:

  • اطلاعات Schema  برای domain tree و domain forest
  • اطلاعات Configuration برای همه دومین ها در  domain tree و  domain forest
  • همه اشیا directory و خواص آنها را برای دومین های مربوطه خود

بنابر این Domain Controllerهایی که میزبان Global Catalog هستند، اطلاعاتschema را برای فارست و اطلاعات configuration را برای تمام دامنه های فارست ذخیره و رپلیکیت می کنند. آنها همچنین:

  • اطلاعات Schema را برای فارست
  • اطلاعات Configuration را برای همه دومین ها در فارست
  • یک زیر مجموعه یا subset از خواص را بین گلوبال کاتالوگ ها
  • همه اشیا directory و خواص آنها را در دومین های خود

مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری

برای درک مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایکتوری سناریوی زیر را در نظر بگیرید که در آن در حال نصب یک دامین جدید هستید:

  • با نصب اولین Domain Controller در دامنه A شروع کنید. سرور هم Domain Controller و هم میزبان Global Catalog است. هیچ رپلیکیتی رخ نمی دهد، زیرا هیچ Domain Controller دیگری در شبکه نیست.
  • دومین Domain Controller را در دامنه A نصب کنید. از آنجا که اکنون دو Domain Controller وجود دارد، رپلیکیشن آغاز می شود. برای اطمینان از اینکه داده ها به درستی رپلیکیت شده اند، یک Domain Controller را به عنوان Infrastructure Master و دیگری را به عنوان Global Catalog مشخص کنید. Infrastructure Master برای به روز رسانی ها به Global Catalog مراجعه می کند و درخواست های به روز رسانی ها را برای تغییر اشیاء می دهد. این دو Domain Controller همچنین اطلاعات Schema و Configuration را هم رپلیکیت می کنند.
  • سومین DomainController را در دومین A نصب کنید. این سرور Global Catalog نیست. Infrastructure Master برای به روز رسانی به Global Catalog مراجعه میکند و درخواست های به روز رسانی را برای تغییر اشیاء انجام میدهد و سپس آن تغییرات را با Domain Controller  سوم رپلیکیت می کند.  هر سه این Domain Controllerها به همین صورت اطلاعات Schema و Configuration را رپلیکیت می کنند.

در این فارست یک دومین جدید به نام دومین B نصب کنید و چند Domain Controller به آن اضافه کنید. Global Catalogها در دامنه A و دامنه B شروع به رپلیکیت تمام داده های Schema و Configuration و نیز یک زیر مجموعه از داده های دومین یا domain data در هر دامنه می کنند. رپلیکیشن در دامنه A همانطور که قبلا شرح داده شد ادامه دارد، رپلیکیشن در دامنه B هم آغاز می شود.

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل خود با ما تماس بگیرید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

محدودیت زمانی مجاز به پایان رسید. لطفا کد امنیتی را دوباره تکمیل کنید.