آشنایی با نسل جدید پروفایل های کاربران ویندوز یا Windows Profiles V2

عکس پیشفرض پروفایل ویندوز 10

نسل جدید پروفایل های ویندوز یا Windows Profiles V2

نسل جدید پروفایل های کاربران ویندوز در نسل جدید سیستم عامل های مایکروسافت از  Windows 7 ، Windows Server 2008 به بعد ساختار جدیدی به خود گرفته است که آنها را از سایر پروفایل های ارائه شده قبلی متمایز می کند. این مقدمه است برای معرفی نسل جدید پروفایل ها که نام Windows Profiles v.2 به خود گرفته است. در این نسل از پروفایل شکل کلی و ساختار پروفایل تغییر کرده است. در ادامه شرح پوشه های موجود در پروفایل های نسل جدید ویندوز را مشاهده خواهید کرد.

پوشه AppData – این پوشه یک پوشه Hidden و مخفی است و محلی برای ذخیره سازی اطلاعات مرتبط با Apllication های کاربر می باشد. که خود شامل سه پوشه با نام های Local ،Roaming و Locallow می باشد . این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Contacts – این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی Contact های ویندوزی می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Desktop – این پوشه دربرگیرنده فایل های دسکتاپ مانند Shortcut ها می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل با نام Desktop  وجود داشت.

پوشه Documents – این پوشه محل پیش فرض ذخیره تمامی فایل های کاربر می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل با نام My Documents وجود داشت.

پوشه Downloads – این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی فایل های دانلود شده از اینترنت می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Favorites – این پوشه دربرگیرنده Favorites های Internet Explorer می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Links – این پوشه دربرگیرنده Favorite Links های Internet Explorer می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Music -این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی فایل های صوتی کاربر است. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل با نام My Music وجود داشت.

پوشه Pictures – این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی تصاویر کاربر است. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل با نام My Pictures وجود داشت.

پوشه Saved Games – این پوشه محل پیش فرض ذخیره Save بازی ها می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Searches – این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی جستجو ها می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل وجود نداشت.

پوشه Video – این پوشه محل پیش فرض ذخیره سازی فایل های تصویری کاربر می باشد. این پوشه در نسخه پیشین پروفایل با نام My Videos وجود داشت.

علاوه بر پوشه های استاندارد پروفایل که به آنها اشاره شد، تعدادی پوشه Hidden  نیز وجود دارند که دربرگیرنده Shortcut هایی به محل های کلیدی و پر استفاده ویندوز می باشند که در نسل جدید پروفایل ها ، Junction Points نامیده می شوند که وظیفه آنها همانگ سازی Application ها با ساختار جدید پروفایل است.