آموزش ویندوز سرور 2016 – فصل دوم

آموزش ویندوز سرور 2016
فهرست فصل دوم
 1. کار با ویندوزهای سرور
 2. آماده سازی شبکه با ویندوز سرور 2016
 3. تنظیمات شبکه و اشتراک گذاری
 4. کار با پروتکل های شبکه
 5. گزینه های Server Manager
 6. شروع کار با Windows PowerShell
 7. آموزش کامل مدیریت سرورها به صورت ریموتی
 8. پیشنیازهای مدیریت از راه دور
 9. آموزش کامل پیکربندی مدیریت از راه دور و میزبان های معتبر یا  Trusted Hosts
 10. افزودن سرور از راه دور برای مدیریت
 11. گروه بندی سرورها برای مدیریت
 12. کار با سرورهای اضافه شده
 13. مدیریت Roleها و Featur ها
 14. کار با سرورها بر اساس Roleها
 15. افزودن Roleها و Featurها
 16. حذف کردن Roleها و Featurها
 17. استفاده از Windows PowerShell برای مدیریت
 18. گرفتن فایلهای باینری برای Roleها و Featurها

دانلود فایل آموزش ویندوز سرور 2016- فصل دوم