بررسی آمادگی گلوبال کاتالوگ برای خدمت به کلاینتها

در یک محیط اکتیودایرکتوری برای بررسی آمادگی گلوبال کاتالوگ برای خدمت به کلاینتها روی Start کلیک کرده و در کادر جستجو Ldp را تایپ کرده و سپس Enter را فشار دهید. به سرور گلوبال کاتالوگی که میخواهید آن را چک کنید متصل شوید. در منوی Connection، روی Connect کلیک کنید. در کادر Connect نام دومین را تایپ کنید یا نام کامل fully qualified name دومین کنترولری که میخواهید روی آن گلوبال کاتالوگ را چک کنید تایپ کنید. در قسمت پورت، ۳۸۹ را تایپ کنید اگر مقدار استاندارد تنظیم نشده است. اگر Connectionless انتخاب یا چک شده است آن را پاک کنید و سپس OK را کلیک کنید.

حال Ldp یک اتصال به سرور ایجاد میکند و اطلاعات بیس یا پایه اکتیو دایرکتوری را جمع آوری میکند و سپس این اطلاعات جمع آوری شده را در پنجره جزئیات details pane مینویسد. در این پنجره جزئیات details pane مقایسه و چک کنید که اگر ویژگی isGlobalCatalogReady دارای مقدار True است سرور گلوبال کاتالوگ آماده است.

راه دیگر برای فهمیدن آمادگی سرورGlobal Catalog، استفاده از فرمان Nltest میباشد. برای این کار فرمان زیر را بنویسید.

nltest /server:ServerName /dsgetdc:DomainName

به جای ServerName نام دومین کنترولری که شما به عنوان گلوبال کاتالوگ میخواهید تست کنید بنویسید و به جای DomainName نام دومینی که سرور در آن قرار دارد بنویسید. در خط خروجی قسمت Flags، اگر GC نشان داده شود، سرور گلوبال کاتالوگ موارد مورد نیاز را replication کرده است و آماده برای استفاده است.