تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری برای تغییر Site Link Costs در اکتیودایرکتوری  وارد کنسول Active Directory Site and Services شوید و با کلیک روی قسمت sites به بخش IP رفته و در قسمت راست روی site link مورد نظر خود راست کلیک کرده و properties بگیرید. در سربرگ general میتوانید مقدار cost را تغییر دهید.