آشنایی با کاربرد و روش استفاده از دستور Tasklist در ویندوز

آشنایی با کاربرد و روش استفاده از دستور Tasklist در ویندوز

در سیستم عامل ویندوز، می توانیم لیست فرآیندهای موجود در سیستم را از طریق خط فرمان نیز دریافت کنیم. برای این منظور از دستور Tasklist در ویندوز استفاده کنیم.

برای مشاهده لیستی از تمام فرایندهای در حال اجرا در سیستم دستور tasklist را وارد میکنیم.

دستور Tasklist در ویندوز

با استفاده از این فرمان می توانیم پروسه ها را بر اساس معیارهایی مانند مقدار فضای مورد استفاده، زمان اجرا، نام فایل تصویری، سرویسهای در حال اجرا در پروسه و غیره لیست کنیم. در زیر به چند نمونه اشاره میشود. همجنین با استفاده از این دستور به صورت ریموتی در شبکه های کامپیوتری اقدام به مدیریت سیستم کاربران کرد.

سوئیچ های پرکاربرد دستور tasklist در ویندوز

برای مدیریت و رفع مشکل سیستمهای کامپیوتری در شبکه کامپیوتری ما در زیر چند سوئیچ پرکاربرد از دستور tasklist را قرار داده ایم.

مشاهده لیست پروسه ها بر اساس مقدار استفاده از فضای حافظه رم بیشتر از یک مقدار خاص از  دستور tasklist به این صورت استفاده میکنیم:

tasklist /fi “memusage gt memorysize”

در دستور بالا به جای عبارت memorysize باید مقدار اندازه حافظه رم  مورد استفاده بر اساس KB مشخص شود. برای مثال، برای بدست آوردن لیست پروسه هایی که بیش از 40 مگابایت از حافظه رم را اشغال می کنند، می توانیم دستور زیر را اجرا کنیم.

tasklist /fi “memusage gt 40000”

مشاهده لیست پروسه های راه اندازی شده توسط یک کاربر خاص با دستور tasklist

tasklist /fi “username eq userName”

مشاهده مقدار استفاده از حافظه توسط یک فرایند خاص با دستور tasklist

tasklist /fi “pid eq processId”

مشاهده لیست فرایندهای not responding با دستور tasklist

tasklist /fi “status eq not responding”

مشاهده فهرست سرویسهایی که در یک فرایند اجرا می شوند با دستور tasklist

tasklist /svc /fi “pid eq processId”

مشاهده لیستی از فرایندهای در حال اجرا بیشتر از یک زمان خاص با دستور tasklist

tasklist /fi “cputime gt hh:mm:ss”

مشاهده فرایندهای یک image name خاص با دستور tasklist

tasklist /fi “imagename eq imageName”

مشاهده فرآیندهای یک سرویس خاص با دستور tasklist

tasklist /fi “services eq serviceName”