عملکرد KCC در اکتیودایرکتوری

دانش جستجوگر سازگاری یا Knowledge Consistency Checker  که به KCC معروف است، برنامه توزیع شده ای است که روی هر دومین کنترلری در اکتیودایرکتوری اجرا میشود و مسئولیت ایجاد ارتباط بین دومین کنترلرهایی که به صورت دست جمعی در یک توپولوژی عملیات Replication قرار دارند را به عهده دارد. دانش جستجوگر سازگاری یا همان KCC مشخص میکند که کجا و از کدام دومین کنترلر مبدا به کدام دومین کنترلر مقصد، این ارتباط را ایجاد کند. KCC هر 15 دقیقه یکبار  بدون دخالت ادمین بر روی دومین کنترولرها استارت میشود.

وقتی یک سرور گلوبال کاتالوگ به site اضافه میشود، دانش جستجوگر سازگاری یا همان KCC توپولوژی replication را به روز رسانی میکند و سپس replication را راه اندازی میکند. replication مربوط به پارتیشن دایرکتوری برای دومین هایی که در داخل site در دسترس هستند بلافاصله آغاز میشود و replication مربوط به پارتیشن دایرکتوری دومین هایی که در siteهای دیگر در دسترس هستند در فاصله زمان برنامه ریزی شده بعدی شروع میشود.