مفهوم Inter-site Replication در اکتیودایرکتوری

منظور از Inter-site Replication در اکتیودایرکتوری نوعی Replication است که بین سایتهای Directory Service اتفاق می افتد. این Replication بر خلاف Intrasite بر اساس Schedule یا زمان بندی اجرا خواهد شد. مثلا هر زمان تغییری در DC یکی از سایتها ایجاد شود بر اساس زمان بندی که انجام دادیم Replication برای Bridgehead Server ها ارسال خواهد شد.

علاوه بر خاصیت Schedule ویژگی دیگری به نام Replication Period وجود دارد که تعداد تکرار Replication بر اساس زمانی که تعیین کردیم را مشخص می کند.  بصورت پیش فرض مقدار Replication Period 180 دقیقه معادل 3 ساعت می باشد.

در این شبکه های کامپیوتری، هنگام replication بین سایتها پروسه KCC بصورت اتوماتیک در هر یک از سایتها یک نماینده انتخاب می کند. وظیفه این نماینده دریافت Replication از بقیه سایتها و انتشار آن بین DC های سایت می باشد. همه این نماینده را با نام Bridgehead Server می شناسند.

نکته: پروسه KCC و مولفه آن یعنی Intersite Topology Generator کانکشنهای لازم بین سایتها را بصورت اتوماتیک ایجاد می کند. ISTG کانکشنها را بر اساس Site Link ها ایجاد می کند.

نکته: در سازمانهای خیلی بزرگ که حجم Replication زیاد می باشد میتوان این مسئولیت را بین چندین DC واگذار کرد که اگر یکی از این DCها Down شد KCC دیگری را به دلخواه انتخاب کند.

ویژگی دیگری که در Inter-Site وجود دارد ویژگی Replication Latency می باشد. منظور از Replication Latency به مدت زمانی اشاره دارد که یک تغییر بر روی دیگر DCها ریپلیکت می شود. Replication Latency درون یک سایت در حالت معمولی کمتر از 2 دقیقه می باشد. البته این موضوع بستگی به Node ها موجود در سایت و سرعت ارتباطی آن سایت دارد.

ولی محاسبه این زمان بین سایتها کمی دشوار است برای این کار در ابتدا باید مدت زمان رسیدن تغییرات از DC مبدا به Bridgehead Server محاسبه شود و مدت زمانی که این Replication به دست Bridgehead Server مقابل برسد و همچنین فاکتورهای مانند Schedule و Replication Period در این محاسبه دخیل هستند. بصورت پیش فرض وقتی یک تغییر در یک سایت ایجاد شود در مدت زمان 3 ساعت 4 دقیقه این تغییرات بر روی دیگر DC ها سایت مقابل اعمال می شود. همچنین یک قابلیتی به نام inter-site change notifications وجود دارد که اگر تغییری در یکی از DC ایجاد شد این تغییرکمتر از 3 دقیقه می تواند به DC های دیگر سایتها اعمال شود.