حذف تب DFS در پوشه هایی که از این طریق به اشتراک گذاشته شده اند

حذف تب DFS در پوشه هایی که از این طریق به اشتراک گذاشته شده اند

اگر پوشه ای را از طریق DFS در یک شبکه ی کامپیوتری به اشتراک گذاشته باشید هر زمان که به پنجره پروپرتیز پوشه مراجعه کنید سربرگی به نام تب DFS را مشاهده خواهید کرد که کاربران می توانند با آن اولویت ارجاع را در صورتی که رپلیکیت را برای پوشه اجرا کرده باشید تغییر دهند. با استفاده از گروپ پالیسی می توان نمایش این تب را برای کاربران متوقف کرد.

این پالیسی تب DFS را از ویندوز اکسپلورر و سایر برنامه هایی که از مرورگر Windows Explorer مانند My Computer استفاده می کنند حذف می کند. در نتیجه کاربران نمیتوانند از این تب برای مشاهده یا تغییر ویژگیهای پوشه های اشتراکی (Distributed File System (DFS که در رایانه خود به آن دسترسی دارند استفاده کنند.

توجه داشته باشید که این پالیسی باعث جلوگیری از استفاده از روش های دیگر برای پیکربندی DFS مانند کامندلت های پاورشل نمی شود.

برای اجرا این پالیسی در ویندوز سرور به مسیر

User Configuration\Administrative Templates\Windows Components\Windows Explorer

مراجعه کرده و در آنجا پالیسی Remove DFS tab را مشاهده خواهید کرد. اگر تنظیم این پالیسی را در وضعیت Enable قرار دهید، تب DFS)Distributed File System) از مرورگر حذف می شود. اگر این پالیسی را در وضعیت Disable یا Not Configured قرار دهید، تب DFS در دسترس خواهد بود.

حذف تب DFS