مفهوم Bus در کامپیوتر و انواع آن

مفهوم Bus در کامپیوتر و انواع آن

مفهوم Bus در کامپیوتر

در کامپیوتر به سرعتی که داده‌ها و دستورها بین CPU، حافظه و دستگاه‌های جانبی رایانه شما حرکت می کنند، BUS یا گذرگاه گفته می‌شود. بخشی از سرعت گذرگاه به پهنای گذرگاه بستگی دارد. پهنای گذرگاه یا BUS  به تعداد بیت داده‌ای که در یک واحد زمان می‌توانند عبور کنند (۸ ، ۱۶ ، ۳۲ یا 64 بیتی ) اشاره دارد. به عبارتیBUS یا گذرگاهی که ۳۲ بیت داده را در یک لحظه عبور میدهد سریعتر از گذرگاهی است که فقط ۸ بیت داده در یک لحظه عبور می‌دهد. گذرگاهی که ارتباط بین CPU و Memory را برقرار میکند، به عنوان یکی از ویژگی های تعیین کننده سیستم شناخته میشود و System Bus نامیده می شود.

Busها می توانند Busهای موازی باشند که داده را به صورت موازی در سیم های چندگانه حمل می کنند یا busهای سریالی که داده ها را در فرم bit-serial حمل می کنند.

 

انواع BUS در کامپیوتر

Internal Bus

Internal Bus که با اسامی دیگری شبیه  Internal data bus ، memory Bus، system Bus و Front-Side-Bus نیز شناخته می شود، تمام اجزای داخلی کامپیوتر مانند پردازنده و حافظه را به مادربرد متصل می کند. Internal data Busها به عنوان یک local Bus نیز شناخته میشوند، زیرا آنها برای اتصال با دستگاه های محلی نیز در نظر گرفته شده اند. این Bus معمولا سریع و مستقل از بقیه عملیاتهای کامپیوتر است.

External busها

External bus یا expansion bus، از مسیرهای الکترونیکی ساخته شده اند و برای اتصال دستگاه های مختلف خارجی مانند چاپگر و غیره به کامپیوتر استفاده میشوند.