دسترسی به فایل های محل کار از گوشی و رایانه شخصی

دسترسی به فایل های محل کار با Work Folders

Work Folders یکی از قابلیتهای ویندوز سرور 2016 و 2012 R2 است. با پیاده سازی این قابلیت شما امکان دسترسی به فایل های محل کار را از منزل و رایانه شخصی یا از طریق گوشی های اندورید و IOS خواهید داشت.
با پیاده سازی Work Folders، شما می توانید کپی فایل های کاری خود را در دستگاه های شخصی خود نگه دارید و آنها به طور خودکار با datacenter شرکت شما همسان و هماهنگ شوند. همچنین با استفاده از Work Folders کاربران بخش IT شرکت هم میتوانند، با ذخیره فایل ها در فایل سرورهای مرکزی کنترل داده های شرکت را حفظ کنند.

پیاده سازی Work Folders می تواند به صورت Offline Files و home folders انجام شود.
WorkFolders فایل های کاربر را در یک پوشه در سرور به نام syncshare ذخیره می کند. میتوان این کار را با انتخاب پوشه ای که از قبل شامل داده های کاربر است، بدون جابجایی سرور و داده کاربر انجام داد البته این پوشه باید روی سروری که برای این کار در نظر گرفته میشود باشد.

مدیران شبکه های کامپیوتری می توانند در ضمن ذخیره سازی متمرکز و کنترل بر داده های سازمان امکان
دسترسی کاربران به WorkFolderها را هم فراهم کنند.

برخی از کاربردهای Work Folderها عبارتند از:

• امکان دسترسی به فایل های محل کار با یک حساب کاربری محل کار، به کامپیوتر و دستگاه های شخصی.
• امکان دسترسی به فایل های محل کار یا همان Work fileها در حالت آفلاین و سپس همگام سازی آن با فایل سرور مرکزی زمانی که کامپیوتر یا دستگاه بعدی دارای اتصال به اینترنت یا اینترانت شود.

• امکان پیاده سازی با استفاده از Folder Redirection, Offline Files و home folderهایی که از قبل وجود دارند.

• امکان استفاده از فن آوری های موجود مدیریت فایل سرور مانند file Classification و folde rQuotas برای مدیریت داده های کاربر
• امکان مشخص کردن سیاست های امنیتی برای رایانه های شخصی و دستگاه های کاربر برای رمزگذاری Work Folderها و استفاده از یک رمز عبور lock screen
• امکان استفاده از Failover Clustering با Work Folders برای ارائه یک راه حل high-availability