مانیتور کردن ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری با استفاده از دستورات

مانیتور کردن ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری با استفاده از دستورات

در شبکه‌های کامپیوتری و سازمانی بزرگ، مدیریت اطلاعات و داده‌ها بسیار حیاتی است. اکتیودایرکتوری یکی از ابزارهایی است که برای مدیریت اطلاعات هویت و دسترسی به منابع شبکه و سیستم‌ها استفاده می‌شود. یکی از ویژگی‌های مهم اکتیودایرکتوری، ریپلیکیشن یا تکرار اطلاعات است که به توزیع اطلاعات در سرورهای مختلف و همگام‌سازی آنها کمک می‌کند. در این مقاله، ما به مانیتور کردن ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری با استفاده از دستورات خواهیم پرداخت.

مراحل مانیتور کردن ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری با دستورات:

قدم 1: باز کردن Command Prompt یا PowerShell از قسمت “Start” وارد “Command Prompt” یا “PowerShell” شوید.

قدم 2: وارد کردن دستور
برای مانیتور کردن ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری، دستورهای زیر را به ترتیب وارد کنید:

برای نمایش وضعیت ریپلیکیشن بین کنترلرهای دامین، از دستور زیر استفاده کنید:

bash
Copy code
repadmin /showrepl


برای نمایش جزئیات بیشتر درباره ریپلیکیشن، از دستور زیر استفاده کنید:

bash
Copy code
repadmin /showrepl <نام کنترلر مقصد>


برای بررسی وضعیت سیاهه ریپلیکیشن، از دستور زیر استفاده کنید:

bash
Copy code
repadmin /showrepl /verbose


برای اجرای یک تست ریپلیکیشن بین کنترلرها، از دستور زیر استفاده کنید:

bash
Copy code
repadmin /replsum


قدم 3: تجزیه و تحلیل نتایج
با اجرای دستورات فوق، شما می‌توانید وضعیت ریپلیکیشن در اکتیودایرکتوری را مشاهده کرده و مشکلات ممکن را تشخیص دهید. نتایج به صورت جزئیت‌تری نمایش داده می‌شوند و می‌توانید اقدامات لازم را برای رفع مشکلات انجام دهید.

همچنین میتوانید از طریق زیر برای مانیتور رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری استفاده کنید

دستور dcdiag یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که برای مانیتور کردن replication  در اکتیودایرکتوری ازاین دستور استفاده میشود. 

dcdiag /s:ServerName /v | find “%”

در دستور بالا به جای Server Name نام سرور گلوبال کاتالوگ خود را که میخواهید replication  او را مانیتور کنید، بنویسید و سپس  “%” v | find / درصد  replication را پیدا میکند.